Profil

Kraghereden består af Helene årgang 1972 samt Flemming årgang 1968.
Vi har 3 store børn Emma 1998, Frederik 2002 og Nikolai 2004.
Vi har 2 små hunde, Spikie - bomuldshund og Ludvig - Mops. Samt et par kaniner.
Vi har haft dagplejen siden 2010 og har derfor en god fornemmelse for de forskelligheder børnene har og kan derfor fokusere på det enkelte barns behov.
Vi bor centralt i Sulsted by hvor det er nemt at komme til og fra. Vores hus er indrettet til dagplejen således, at børnene har et legeværelse, hvor de ældste børn også sover til middag og de kan stort set lege i hele huset på nær 1. salen. 
Vores have er forsvarligt indhegnet og legeområderne er sikret til børn mellem 0-3 år.
Vi er godkendte af Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune samt Brønderslev Kommune.
Hvor Aalborg Kommune fører tilsyn 2 gange årligt.

Vision

Vores vision for Kraghereden, er at skabe et trygt og lærerigt miljø, hvor det enkelte barn er i centrum. 
Musik og leg i børnehøjde.

"Ved at behandle børn forskelligt - behandler man dem i virkeligheden ens"

Hvad er Privat Pasning?

Privat pasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på hvor dit barn skal passes, og dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.
Barnet passes i et privat hjem under dagpleje-lignende forhold med flere årlige tilsyn fra kommunen, og der ydes tilskud til barnet af kommunen og søskende-tilskud efter gældende regler. En privat dagplejer er godkendt af kommunen, men står selv for sin forretning. Man står derfor selv for indkøb af legetøj, hjælpemidler og for at få børn ind.
De private dagplejere er godkendte efter §78 - en aftale mellem kommunen og forældrene.
Tilskuddet til barnet er efter §80

Privat Pasning - Kraghereden, v. Helene Kragh Pedersen og Flemming Ø. Pedersen, Elkærvej 46, 9381 Sulsted. Mobil 41414571 - 20786000
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk